Fablab O - Shenzhen “数制”工坊-深圳站
Shenzhen , China CN
FabLab Gezhi
Shanghai, China CN
Fab1αß 新Fab - XinFab
Shanghai , Shanghai, China CN
Fablab O - Shanghai “数制”工坊-上海站
Shanghai, China CN
Fablab Amaker
Nanjing, JiangShu, China CN
Techspace
Shenzhen, Guangdong, China CN
Fab Lab XH
Dongguan, Guangdong China CN
Fablab Shenzhen - Shenzhen Open Innovation Lab
Shenzhen, Guangdong, China CN
Fablab Chengdu DiiLab 地火实验
Chengdu, Sichuan, China CN
FabLab DongGuan
Dongguan, Guangdong, China CN
Fab Lab Nanjing
Nanjing, Jiangsu, China CN
Digital Crafts
贵阳, Guizhou, China CN
Fablab O @U Link -“数制”工坊苏州领科海外教育学校
SuZhou, JiangSu, China CN
XMU-Torch Geek Space
Xiamen City, Fujian Province CN
Fablab Wuhan
武汉, HuBei, China CN
Fablab 2188 Maker Space
Shenzhen, Guangdong CN
Fablab XI’AN
Xi'an, Shaanxi, China CN
Segmaker Space
Shenzhen, Guangdong, China CN
Litchee Lab
Shenzhen, Guangdong CN
Fab Lab Nantong
Nantong, Jiangsu Province CN
Atelier fablab of Beijng
Beijing , Beijing, China CN
ZeeCamp 云制智能
上海, China CN
Rockmaker
Suzhou , Jiangsu, China CN
FABLAB+ 法贝实验室
Hangzhou, Zhejiang CN
iMakerbase
Shenzhen, China, China CN
Download the Fab Labs list
Format:
JSON