B56a5f4ca2d00e098f35666892b3e772.png?s=150&d=https%3a%2f%2fwww.fablabs.io%2fdefault user avatar

Thiago Freitas

Joined over 2 years ago.

Works at:
Activity
Thiago Freitas was added as Fab Guru at Laborat贸rio Aberto SENAI FIEMG
over 2 years ago
Thiago Freitas applied to be listed as an employee at Laborat贸rio Aberto SENAI FIEMG
over 2 years ago
Thiago Freitas signed up
over 2 years ago